Viktig informasjon i forbindelse med Helsekontrollen sitt program om vippeserum

iGlow / 17. november. 2017. Oppdatert 6. mai, 2018
Oppdatering 6. mai 2018. iGlow har 100% prostaglandinfri-garanti, samt en rekke andre forbedringer. Les mer her


Oppdatering 15. januar 2018. Siden iGlow ble gjort oppmerksom på sporfunnet har det vært en løpende dialog med Mattilsynet, hvor dokumentasjon og nye analyser fra vår produksjon er blitt overlevert og behandlet. iGlow vil kontinuerlig kontrollere og dokumentere alle ledd i produksjonen av våre produkter.


iGlow og åtte andre produsenter av vippeserum har blitt testet av TV 2 Helsekontrollen den 23.11.2017. I den forbindelse ønsker vi å komme med følgende opplysninger:
I undersøkelsen av vårt vippeserum ble det påvist et spor etter en ingrediens som ikke er oppgitt i ingredienslisten (prostaglandin-analog). Vårt serum skal ikke inneholde prostaglandiner og dette funnet tar vi på alvor. Det er viktig å understreke at mengden som er funnet er svært liten (0,00000006 gr/ml).Lagres ikke i kroppen

Sporet er så lite at det har ingen klinisk effekt eller virkning på kroppen. Det lagres heller ikke i kroppen.

Produktet iGlow Long Lashes Serum skal ikke inneholde prostaglandiner. I testen utført av Helsekontrollen ved St. Olavs Hospital ble det funnet et spor.

Spor funnet i iGlow
60 nanogram per milligram.

Til fremkalling av dyrefødsler:
75.000 nanogram per milliliter inijsert intramuskulært.

Hva er et nanogram (ng)?
1 gram = 1.000.000.000 nanogram (1 milliard).
Hva er et mikrogram (µg)?
1 gram = 1.000.000 mikrogram (1 million).

Grovt misvisende overskrift

TV 2 Helsekontrollen er et faktabasert forbrukerprogram, og med dette følger et stort ansvar i å formidle fakta riktig overfor forbrukeren.
Vippeserum som bruker prostaglandiner må tilsette mengder i denne størrelsesordenen for at det skal gi effekt:

Bimatoprost:
0,0003 gr/ml

Travoprost:
0,00004 gr/ml

Sporet som ble funnet er for lite til å ha en klinisk effekt:
0,00000006 gr/ml

Det må altså tilsettes en dose minst 667 ganger høyere for å gi effekt.

“Betydelige mengder”

I TV 2 Helsekontrollen påstås det at serumene i testen inneholder “betydelige mengder” prostaglandiner. Det skilles heller ikke mellom funnene i hvert enkelt serum.

TV 2 Helsekontrollen skriver i sin artikkel at dosene som brukes på dyr er svært små (52,5 mikrogram). Nevnte dose for dyr skal injiseres intramuskulært og er 50.000 ganger større enn den daglige mengden som påføres med et strøk av iGlow-serumet.

Sporet på 60 nanogram per ml tilsier at man måtte injisert 417 tuber med serum intramuskulært for at man skulle fått en dose på 52,5 µg (mikrogram).

Hva er pentapeptider

Myristoyl pentapeptid er en aminosyre som i kliniske studier viser en bedring av vippevekst på ca 70%.

Ingrediensen klassifiseres i dermatologiske undersøkelser som ikke-irriterende.

Feilopplysning

Jon Langeland som er hudlege ved Hudklinikken, påpeker i artikkelen til TV 2 Helsekontrollen at; “det eneste middelet som man vet har dokumentert effekt som vekstmiddel på øyevipper er stoffgruppen prostaglandiner”.

Det er faktafeil.

I januar 2013 erstattet vår produsent prostaglandiner med det patenterte Myristoyl Pentapeptid 17. Dette gir den samme effekten på hårvekst, uten de potensielle bivirkningene. Virkningen til peptid er godt dokumentert.
[SymRise: presentasjon og kliniske studier] [Link til klinisk studie] [Link til dermatologisk studie av iGlow-formulaet]

Påstanden om at prostaglandiner er det eneste som har en dokumentert effekt som vekstmiddel, kan vitne om mangel på kunnskap hos Langeland og slett forhåndsarbeid av TV 2 Helsekontrollen.

Ønsker Mattilsynet hjertelig velkommen

Vi setter pris på at TV 2 Helsekontrollen har gjort oss oppmerksomme på sitt funn, slik at både vi og produsenten av serumet får klarhet i hva som kan ha skjedd og får skjerpet våre kontrollrutiner.

Vi jobber tett med laboratorier og vår produsent for å få full oppklaring i hva som er årsaken til det påviste sporet i varepartiet. Vi ønsker også Mattilsynet hjertelig velkommen til å gjennomføre tester.

Trygt å bruke iGlow

Vi har fått forsikringer fra vår produsent om at det er helt trygt å bruke serumet fra partiet som ble testet. Dette var i salg i perioden september/oktober, og testen som ble utført gjelder kun dette varepartiet.

Flere av våre konkurrenter bruker prostaglandiner som sin aktive ingrediens. For oss er det imidlertid viktig å ha et formula som er mest mulig skånsomt og fritt for bivirkninger. Derfor skal vårt serum ikke inneholde prostaglandiner.

Vår førsteprioritet er alltid å levere produkter og yte service av høyeste kvalitet til deg som vår kunde. Vi har en Alltid fornøyd-garanti, og dersom du lurer på noe, er det bare å ta kontakt med oss.
Vi er alltid behjelpelig og du når oss enklest her:
Fb Messenger, mail (post@iglow.no) og på chat på vår nettside.
VippsVisaklarnapostenbring